Faktura w 2014 – co musisz o niej wiedzieć?

Posted by on Sty 16, 2014 in Aktualności | 0 comments

Faktura w 2014 – co musisz o niej wiedzieć?

Z nowym rokiem weszła w życie znowelizowana ustawa o VAT. Zostały do niej przeniesione i w istotny sposób zmodyfikowane przepisy dotyczące wystawiania i rozliczania faktur w 2014 roku. W związku z nowymi regulacjami, które zawiera ustawa o podatku od towarów i usług, wielu przedsiębiorców do listy noworocznych postanowień musi dopisać całkowitą zmianę w dotychczasowych przyzwyczajeniach związanych z fakturowaniem.

Znowelizowana ustawa o VAT i przeniesione do niej zapisy związane z fakturowaniem to prawdziwa rewolucja dla firm. Szczególnie znaczące zmiany między innymi obejmują wprowadzone w roku 2014:

  • nowe terminy wystawiania faktur  
  • moment powstawania obowiązku podatkowego

Ponadto aktualna ustawa o VAT zawiera zmodyfikowane zapisy dotyczące takich podstawowych spraw, jak: definicja faktury, obowiązkowe dane na fakturze czy  wystawianie faktur do paragonów fiskalnych.

Nowe przepisy dotyczące wystawiania i rozliczania faktur to od 1 stycznia 2014 roku fakt. Warto zapoznać się z aktualnymi regulacjami, by uniknąć pomyłek i prowadzić działalność zgodnie z wymogami ustawodawcy.

Definicja faktury w 2014

Z początkiem stycznia 2014 roku definicja faktury zyskała nowe brzmienie. Zgodnie z art. 2 ustawy o VAT (pkt 31) przez fakturę rozumiemy: dokument papierowy lub dokument mający formę elektroniczną, który zawiera dane wymagane ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Pamiętaj! Od stycznia 2014 każdy dokument zawierający niezbędne, przewidziane przepisami dane możemy uznać za fakturę.

Terminy wystawiania faktur w 2014

Do końca grudnia 2013 roku zasada ogólna mówiła, że fakturę wystawiamy nie później niż 7 dnia – licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 roku reguła ta nie ma już zastosowania i zastąpiono ją treścią zawartą w art. 106i, który zawiera ustawa o podatku od towarów i usług. Nowa zasada wskazuje, że podatnik ma możliwość wystawienia faktury nawet 30 dni przed dokonaniem dostarczenia towaru lub wykonaniem usługi oraz do 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym został dostarczony towar lub w którym wykonano usługę. Mamy od tej reguły wyjątki, które są przewidziane dla niektórych czynności. Szczególne terminy wystawiania faktur dla tych wybranych czynności i aktualna ustawa o VAT określa w art. 106i ust. 3, 4 i 5.

Obowiązek podatkowy w 2014

Ważną sprawą, którą należy podkreślić jest fakt, że od stycznia 2014 roku data wystawienia faktury nie wpływa na czas powstania obowiązku podatkowego. Wystawienie tego dokumentu przed dostawą towaru lub po niej nie skutkuje też przeniesieniem obowiązku podatkowego na dzień wystawienia faktury, tak jak miało to miejsce w przypadku czasu 7 dni od wykonania danej czynności.

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług zawiera zapisy, z których wynika, iż obowiązek podatkowy powstaje zawsze z chwilą dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Opisane krótko modyfikacje w przepisach związanych z fakturowaniem, to tylko fragment z całości zmian, które zawiera ustawa o VAT obowiązująca od stycznia 2014 roku. Trzeba też powiedzieć, że nie każdy zapis został znacząco zmieniony, wiele z nich zostało zasadniczo powielonych. Mimo to, warto zapoznać się z wszystkimi nowościami, które wprowadził ustawodawca w zakresie wystawiania faktur – zarówno z tymi rewolucyjnymi, jak i pozornie nieznaczącymi niuansami.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *