Jak ustalić limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku?

Posted by on Kwi 14, 2015 in Kasy fiskalne | 0 comments

Jak ustalić limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku?

W 2015 roku podatnicy wciąż mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Nie uległa też zmianie wysokość limitu obrotów, którego przekroczenie skutkuje koniecznością wprowadzenia kasy. A jak wygląda sprawa z limitem proporcjonalnym? Kto wylicza dla siebie limit w proporcji? Jak to zrobić poprawnie?

Wielu podatników w 2015 roku również może korzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego. Jeśli nie zajmują się sprzedażą towarów lub usług znajdujących się w katalogu wyłączeń ze zwolnień kas i wykazują niskie obroty – objęci są przywilejem sprzedaży bez kasy. O wysokości limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego pisaliśmy w artykule Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 – jaka jest jego wysokość? Pułap obrotów, którego przekroczenie wiąże się z obowiązkiem wprowadzenia kasy fiskalnej, pozostał bez zmian. Bez zmian pozostała też kwestia ustalania tzw. limitu proporcjonalnego. Kto wylicza limit w proporcji? Jak to zrobić poprawnie? Przypominamy zasady aktualne w 2015 roku.

Kto wylicza limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku?

Którzy przedsiębiorcy wyliczają dla siebie limit proporcjonalny? Ci, którzy rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego. Ustalają oni wówczas wartość limitu w proporcji do czasu prowadzenia działalności.

Zasada ta jest zawarta w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544):

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

(…)

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Jak ustalić limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku?

Jak ustalić limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego w praktyce? Mamy prosty schemat obliczeń: 20.000 zł / 365 x Liczba dni. Liczba dni, którą bierzemy pod uwagę w obliczeniach to czas od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego.

Przekroczyłeś limit proporcjonalny? Sprawdź kiedy musisz wprowadzić kasę fiskalną?

Ile czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej ma podatnik, który przekroczy limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego? Zgodnie z § 5 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, przedsiębiorca taki ma obowiązek wprowadzić kasę fiskalną do sprzedaży w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit obrotów.

Czy to już wszystko?

Ustalanie kwoty limitu do zwolnienia podmiotowego to jedna sprawa. Drugą stanowi kwestia obrotu, który należy uwzględnić na potrzeby zastosowania tego zwolnienia.

WAŻNE! Od 1 stycznia 2015 roku inaczej wyliczamy obrót na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego.

Nowy sposób wyliczania obrotu do zwolnienia podmiotowego jest zdecydowanie bardziej korzystny dla podatników. Dzięki tej zmianie, dłużej utrzymają prawo o zwolnienia podmiotowego.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak prawidłowo wyliczyć obrót do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku, przeczytaj artykuł

Nowy sposób wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego od 2015 roku

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *