Jakie przepisy zobowiązują do stosowania kas fiskalnych?

Posted by on Lut 5, 2013 in Porady i przepisy | 0 comments

Jakie przepisy zobowiązują do stosowania kas fiskalnych?

Podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż za pomocą kas fiskalnych lub korzystają z jakiegokolwiek zwolnienia z tego obowiązku, powinni być zawsze na bieżąco z przepisami. Aktualnie obowiązują 3 najważniejsze dokumenty, które także w 2013 roku regulują zarówno kwestie prawne, jak i techniczne użytkowania kas fiskalnych.

Od początku roku 2013 ogromna liczba podatników interesuje się kwestią użytkowania kas fiskalnych. Zmiany regulacji dotyczących zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży dla detalistów za pomocą tego urządzenia, wprowadzone przez Ministerstwo Finansów, objęły bardzo dużą liczbę przedsiębiorstw i podatników działających samodzielnie. Dowiedzmy się zatem, jakie przepisy obowiązują od 1 stycznia 2013 roku i gdzie należy szukać szczegółowych wytycznych.

Kasy fiskalne dla wszystkich

Podstawowy przepis znajduje się w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054). Zawarto tam zasadę, iż obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej dotyczy każdego podatnika, który prowadzi sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Czasowe zwolnienia

Minister Finansów został upoważniony do wprowadzenia czasowych zwolnień z powyższego obowiązku. Zwolnienia te obejmują niektóre grupy podatników (zwolnienie podmiotowe) i niektóre czynności (zwolnienie przedmiotowe). Aktualny katalog zwolnień znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Wytyczne tego rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawy techniczne

Uregulowania dotyczące warunków technicznych, przeglądów itd., zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. 212 poz. 1338). Przepisy te określają między innymi zakres danych na paragonie, kryteria poprawności pracy kasy fiskalnej itp.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *