Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim – co z usługami w ramach NFZ?

Posted by on Paź 22, 2014 in Aktualności | 0 comments

Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim – co z usługami w ramach NFZ?

W 2015 roku wielu lekarzy i lekarzy stomatologów stanie przed faktem kupienia kasy fiskalnej. Lekarze, którzy ze względu na niskie obroty, nie musieli wcześniej stosować kas, mogą się zastanawiać: Co w sytuacji, gdy świadczę usługi prywatnie, ale też w ramach kontraktu z NFZ? Czy muszę ewidencjonować na kasie fiskalnej wszystkie usługi medyczne?

Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim, w którym lekarz przyjmuje prywatnie, w 2015 roku będzie standardem. Wielu lekarzy, w tym także wielu stomatologów, wykonuje nie tylko usługi w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, ale też usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co wtedy?

Jak taki lekarz powinien ewidencjonować sprzedaż, by robić to prawidłowo? Czy za usługi medyczne wykonywane w ramach kontraktu NFZ też musi wydrukować paragon fiskalny?

Pomocna w odpowiedzi na te pytania jest ustawa o VAT. W art. 111 ust. 1 tej ustawy możemy przeczytać, że:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Sprawa jest więc dosyć przejrzysta. Ustawa informuje, że rejestracji na kasie fiskalnej podlegają jedynie te usługi, które wykonywane są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Jeżeli więc lekarz wykonuje usługi medyczne w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, a więc świadczy je na rzecz pacjenta, osoby fizycznej nieprowadzącej  działalności gospodarczej, to musi taką czynność zarejestrować na kasie fiskalnej.

A co z usługami w ramach NFZ? Narodowy Fundusz Zdrowia to podmiot gospodarczy. Lekarz, który świadczy usługi w ramach Narodowego Funduszu, rozlicza się Narodowym Funduszem, a nie bezpośrednio z pacjentem, to nie on odpowiada za rozliczenie z tą osobą. Zgodnie więc z treścią ustawy, usługi medyczne wykonywane przez lekarza w ramach kontraktu z NFZ, z podmiotem gospodarczym, nie są objęte obowiązkiem ewidencji na kasie fiskalnej.

Przywołana reguła z ustawy o VAT nie ulegnie w 2015 roku zmianie. Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim od 2015 roku będzie standardem. Jednak paragon fiskalny otrzymamy jedynie po wizycie prywatnej. Nie otrzymamy go od lekarza, który przyjął nas w ramach kontraktu z NFZ.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *