Kasy fiskalne w 2013 – zmiany w przepisach dot. przeglądów technicznych

Posted by on Lip 1, 2013 in Porady i przepisy | 0 comments

Kasy fiskalne w 2013 – zmiany w przepisach dot. przeglądów technicznych

Od 1 kwietnia 2013 roku właścicieli kas fiskalnych lub drukarek fiskalnych obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363). Dokument ten wprowadził kilka istotnych modyfikacji związanych z użytkowaniem urządzeń rejestrujących, w tym z kwestią okresowych przeglądów technicznych.

Naturalnie wykonywanie przeglądów technicznych nadal wchodzi w zakres obowiązków podatników posiadających kasy fiskalne. Ale Ministerstwo Finansów zawarło w rozporządzeniu przepisy, które w pewnej mierze ułatwiają wywiązywanie się z nich właścicielowi danego urządzenia rejestrującego. Jednym z nich jest ten, zawarty w §33 wspomnianego dokumentu. Wynika z niego wyraźnie, że kasę lub drukarkę należy zgłosić do badania technicznego nie rzadziej niż co dwa lata. Przepis ten z rozporządzenia aktualnego dotychczas (z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) brzmiał nieco inaczej – stanowił, że należy to robić co 24 miesiące. Taka modyfikacja zapisu pozwala w sposób łatwy wyciągnąć prawidłowy wniosek:  Nie ma dokładnie wyznaczonego terminu przeglądu technicznego – ważne, aby odbył się przed upływem 2 lat (licząc od ostatniego wykonanego badania). I tu kryje się wspomniane na wstępie ułatwienie życia podatnikom użytkującym kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. Możliwość zgłoszenia urządzenia rejestrującego do przeglądu we wcześniejszym terminie, niż po 24 miesiącach,  z różnych powodów stanowi wygodę dla przedsiębiorcy. Szczególnie wtedy, gdy inne sprawy kolidowałyby z „przymusowym” terminem kontroli technicznej. Mogłoby chodzić na przykład o planowany wyjazd lub sezonowe finansowe trudności firmy. Ponieważ, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, przegląd można zaplanować w dogodnym dla siebie czasie, przedsiębiorca ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej unika problemów z nakładaniem się terminów,  ewentualnym opóźnieniem i  związanych z tym konsekwencji.

Zadbanie o terminowe przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych to obowiązek ich właścicieli, a nie pracowników serwisów fiskalnych, chociaż „opiekują się” oni przypisanymi sprzętami. Serwis nie jest jednak zobowiązany do dopilnowywania terminów okresowych przeglądów technicznych kas klientów i nie odpowiada potem za opóźnienia w tym zakresie. Na rynku są coraz częściej dostępne kasy i drukarki fiskalne z nowoczesną funkcją przypominania o  zbliżającym się terminie obowiązkowego przeglądu, co stanowi pewne udogodnienie, szczególnie dla przedsiębiorców, którym takie sprawy umykają w natłoku spraw.

Warto wspomnieć, że zmiana w regulacjach związanych z częstotliwością dokonywania przeglądów technicznych nie dotyczy podatników świadczących usługi przewozu osób taksówkami. Grupa ta podlega pod rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5, poz. 29 ze zm.) i jest zobligowana do okresowych przeglądów technicznych co 13 miesięcy.

W rozporządzeniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 znalazła się jeszcze inna zmiana związana z przeglądami technicznymi oraz ich pisemnym potwierdzeniem. Każdorazowo po wykonanym badaniu technicznym operator kasy fiskalnej jest zobowiązany dołączać do książki serwisowej kasy kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu. Z §34 ust. 2 aktualnego rozporządzenia, wynika, że stosownym dokumentem jest faktura wystawiona przez pracownika serwisu urządzeń fiskalnych. Osoba, która przeprowadziła przegląd techniczny ma obowiązek wystawić taką fakturę, ponadto wpisać do książki kasy wynik przeprowadzonego przeglądu oraz zalecenia pokontrolne.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *