Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 – jaka jest jego wysokość?

Posted by on Kwi 13, 2015 in Kasy fiskalne | 0 comments

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 – jaka jest jego wysokość?

Spora grupa przedsiębiorców zachowała w 2015 roku prawo do zwolnienia z kas fiskalnych. Podstawą są niskie obroty firmy.  Podatnicy mogą spać spokojnie i nie mają obowiązku instalowania kasy fiskalnej, o ile nie przekroczą określonego limitu obrotów w roku. Jak wysoki jest limit do zwolnienia podmiotowego po 1 stycznia 2015 roku? Czy zaszły w tej sprawie jakieś zmiany?

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2015 – czy coś się zmieniło?

O zmianach, które od stycznia 2015 roku wprowadził ustawodawca było ostatnio głośno. Wielu przedsiębiorców utraciło prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Musieli zainstalować te urządzenia do 1 marca 2015 roku – bez względu na wysokość obrotów, formę zapłaty czy ilość wykonywanych usług.

Na szczęście wciąż wciąż spora liczba podatników może korzystać z przywileju sprzedaży bez kasy fiskalnej – obejmuje ich tzw. zwolnienie podmiotowe z kas. Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2015 roku, tak jak w latach poprzednich, przysługuje przedsiębiorcom ze względu na wysokość obrotów osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Ustawodawca nie zlikwidował tego zwolnienia, nie zmienił też wysokości limitu, którego przekroczenie skutkuje koniecznością rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej. A wielu podatników obawiało się właśnie zmiany limitów. Co jakiś czas Minister Finansów modyfikuje wysokość limitu. Skutek jest taki, że coraz większa grupa przedsiębiorców musi stosować  urządzenia fiskalnej w swoich firmach, a coraz mniej z nich może sprzedawać bez kasy.

To, że w 2015 roku nie zaszły jednak zmiany, jeśli chodzi o zwolnienie podmiotowe oraz wysokość limitu nie ulega wątpliwości. Wynika bowiem wyraźnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) aktualnego od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 pozostał taki sam. Nie zmieniła się też kwestia wyliczania limitu proporcjonalnego. Czy są jakieś zmiany w przepisach. Owszem, jest jedna nowość. Zmiana z niewielka, ale bardzo znacząca. Od 1 stycznia 2015 roku inaczej liczymy obrót na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych.

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 – jaka jest jego wysokość?

Przejdźmy do konkretów. Kogo dotyczy zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2015 roku?  Podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto. Wynika to z § 3 ust. 1 pkt 1 aktualnego rozporządzenia w sprawie zwolnień:

§  3. 1.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: 1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej? Zgodnie z treścią rozporządzenia w chwili przekroczenia limitu obrotu. Gdy tak się stanie, gdy obrót firmy przekroczy 20.000 zł, przedsiębiorca musi obowiązkowo rozpocząć stosowanie kasy fiskalnej. Ale nie od razu. Na zakup urządzenia fiskalnego i wprowadzenie kasy do działalności, ustawodawca przewidział 2 miesiące, liczone od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit.  Jeśli kasa fiskalna nie pojawi się w tym terminie w firmie, podatnikom grożą kary finansowe oraz utrata cennego przywileju – ulgi na zakup kasy.

Dla kogo limit proporcjonalny w 2015 roku?

Część podatników zajmujących się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, wylicza tzw. limit proporcjonalny.

Kogo dotyczy limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych? Jak wyliczyć proporcję dla siebie? Kiedy trzeba zainstalować kasę fiskalną, jeżeli przekroczymy tak wyliczany limit obrotów?

 

Chcesz znać odpowiedzi na te pytania? Przeczytaj artykuł

Limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku – jak go ustalić?

 

 

A może interesuje Cię , jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej do 700zł? Jesteś ciekawy, jakie są sankcje za brak kasy fiskalnej w 2015 roku? Już wkrótce przeczytasz o tym na naszej stronie!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *