W 2015 zmiany w stosowaniu kas fiskalnych w gabinetach lekarskich!

Posted by on Wrz 24, 2014 in Aktualności | 0 comments

W 2015 zmiany w stosowaniu kas fiskalnych w gabinetach lekarskich!

Od stycznia 2015 roku zapowiadają się duże zmiany w stosowaniu kas fiskalnych – kolejni przedsiębiorcy utracą prawo do sprzedaży bez kasy. Wśród nich znalazła się niemała grupa zawodowa – lekarze i lekarze dentyści.

Tendencja zmian w stosowaniu kas fiskalnych jest wyraźna od kilku lat – Ministerstwo Finansów stopniowo pozbawia podatników możliwości sprzedaży bez ewidencji na kasie fiskalnej. Do maja 2011 roku lekarze nie musieli martwić się zakupem kasy fiskalnej, ponieważ byli zwolnieni z tego obowiązku ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. Rok 2015 to jednak rok dużych zmian w tej kwestii – między innymi dla lekarzy i dentystów. Możemy spodziewać się, że w przyszłym roku otrzymamy po wizycie paragon fiskalny w każdym prywatnym gabinecie lekarskim.  

Ministerstwo Finansów postanowiło bowiem pozbawić lekarzy i dentystów prawa do jakichkolwiek zwolnień z kas fiskalnych. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku. Do końca grudnia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), ale jest już znany projekt nowego rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie przyniesie nowe przepisy w stosowaniu urządzeń rejestrujących. Wprawdzie nie zmieni wysokości limitu dla zwolnienia podmiotowego – będzie to wciąż kwota 20,000 złotych (lub mniej, jeśli podatnik dopiero rozpoczyna sprzedaż i może liczyć limit proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności). Ale zapis z § 4 ust. 1 pkt 2f jednoznacznie poszerza katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych. W tym fragmencie rozporządzenia czytamy, że:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

świadczenia usług:

(…)

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Zapis ten zapowiada wyraźnie, konkretne zmiany w stosowaniu kas fiskalnych w gabinetach lekarskich! W 2015 roku wysokość rocznego obrotu nie będzie miała już żadnego znaczenia! Lekarze zostaną wyłączeni z prawa do zwolnienia ze względu na niskie obroty. Każdy lekarz i każdy lekarz dentysta, który rozpocznie wykonywanie usług medycznych w ramach swojego prywatnego gabinetu, będzie musiał ewidencjonować sprzedaż zastosowaniu kasy fiskalnej. Paragon fiskalny wydrukuje dla pacjenta po każdej wykonanej czynności.

Jak Ministerstwo uzasadnia poszerzony katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych w 2015 roku? Resort finansów tłumaczy przede wszystkim wprowadzane zmiany koniecznością reakcji na nadużycia podatkowe. Ustawodawca daje tym samym do zrozumienia, że lekarze są jedną z tych grup podatników, w której celowo zaniża się obroty, by uniknąć konieczności stosowania kasy fiskalnej. Nieodprowadzane należycie podatki, mają negatywne konsekwencje dla budżetu państwa.

Czy faktycznie tak się sprawy mają w obszarze usług medycznych? Czy lekarze zaniżają oni specjalnie dochody, żeby uniknąć konieczności kupowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży z jej pomocą?

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *